Ursa

ULTIMELE STIRI

Novatik NATURA | Ţigle metalice cu acoperire de rocă vulcanică

Fie că vorbim de un cămin nou sau de renovarea unei locuin...

Mehler Texnologies® se alătură Grupului Freudenberg

Textile în Transformare – este ceea ce facem la Mehler T...

Mehler Texnologies® se alatura Grupului Freudenberg

Hueckelhoven, 12 Mai 2020. Textile in Transformare – este ...

Participă și tu la manifestările expoziționale home & deco ale anului 2020

În perioada 2 – 5 aprilie 2020, în cadrul Centrului Expo...

Novatik NATURA – o noua generație de țigle metalice cu acoperire de rocă vulcanică

Compania Novatik lansează un nou produs în gama sistemelor...

BIFE-SIM dezvăluie tendințele 2019/2020 în mobilier și design interior!

BIFE-SIM 2019, târg internațional de mobilă, echipamente ...
Calitatea unui sistem de acoperiș înainte și după execuție

Invelitori » Normative | 22 iulie 2020

 

Realizarea unui acoperiș se supune exigențelor legislației și reglementărilor în construcții, cu un plus de rigoare, pentru că este vorba de lucrări la înălțime, de sisteme uneori extrem de complexe, de care depind siguranța și confortul viitorilor locatari/utilizatori, dar și a vecinilor sau celor care trec pe lângă clădirea în cauză. Tendința este uneori de a grăbi lucrurile, sărind etapele de pregătire a șantierului, de urmărire a specificațiilor proiectului și chiar de scurtcircuitare a etapelor; beneficiarii nu înțeleg totdeauna faptul că montatorii își riscă sănătatea și viața, iar condițiile meteorologice au un rol important. Numeroase proiecte nu prevăd în detaliu specificațiile tehnice și de execuție ale acoperișurilor, lăsând în sarcina montatorilor și beneficiarilor alegerea sistemelor. Când se fac modificări ad-hoc (pentru că beneficiarul are o revelație, de exemplu își mansardează podul, sau schimbă tipul de învelitoare pentru că a prins o promoție), rareori se umblă și la proiect. Din fericire, unii proiectanți iau măsuri de prevedere și calibrează structura astfel încât încărcările suplimentare să nu conteze prea mult. Într-un cuvânt, se lasă senzația că unele aspecte ale proiectării și execuției unui acoperiș se ”negociază” la fața locului, când de fapt avem niște reglementări de care trebuie să țină cont toți cei implicați. Regulile se respectă când este vorba de proiecte mari, supravegheate, dar mai puțin acolo unde se lasă senzația că responsabilitățile nu sunt clare, sau beneficiarul își asumă responsabilitatea integral, fără a avea o pregătire în domeniu. Iată de ce am ales să continuăm acest serial cu câteva reguli din Normativul privind proiectarea, execuția și exploatarea învelitorilor acoperișurilor în pantă.  

 

Pregătirea, planificarea și etapizarea lucrărilor

Înaintea începerii lucrărilor, executantul va deține sau va elabora documentația tehnologică de execuție (în funcție de natura și amploarea lucrărilor) și va stabili graficul de eșalonare în raport cu lucrările conexe sau cu lucrările de alt specific. De asemenea, executantul va solicita proiectantului, dacă este cazul, prelucrarea documentației de execuție, precum și elucidarea eventualelor neconcordanțe față de situația din teren. Începerea lucrărilor va fi precedată de organizarea de șantier, în special privind asigurarea punctelor și traseelor de acces (orizontal și vertical), a punctelor și zonelor de depozitare, a gospodăriei anexe și a măsurilor de protecție a muncii și de prevenire a incendiilor.

Lucrările se vor executa strict în conformitate cu condițiile și prevederile documentației de execuție și a reglementărilor specifice în vigoare; orice neconcordanță va fi semnalată spre rezolvare proiectantului de specialitate, cu înștiințarea beneficiarului.

Lucrările de execuție a învelitorilor acoperișurilor se vor executa cu per­sonal calificat, specializat în domeniu (greu de spus cine stabilește acest lucru – n.r.), în condiții tehnice și meteo­ro­logice optime, pentru asigurarea calității necesare în utilizare, prin respectarea reglementărilor tehnice specifice, în vigoare. Executantul va prelua frontul de lucru în baza procesului verbal, cu îndeplinirea tuturor exigențelor impuse de natura lucrărilor, de prevederile documentației și a reglementărilor spe­cifice în vigoare din domeniul con­strucțiilor.

Pe parcursul execuției, executantul va întocmi, împreună cu beneficiarul și proiectantul, procese verbale privind diversele faze de execuție, în special pentru lucrările ascunse – puțini ben­e­ficiari își dau seama de importanța acestui lucru, decât atunci când este prea târziu (probleme cu instalațiile, când trebuie să facă dovada rezistenței clădirii, la o vânzare, asigurare etc.). În sfârșit, la terminarea execuției se vor întocmi formele de recepție a lucrării în baza constatărilor și verificărilor, efec­tua­te de o comisie formată din exe­­cutant, proiectant și beneficiar. Este inutil să mai spunem că lucrările realizate „pe genunchi”, în regie proprie, cu cine știe ce echipă calificată la locul de muncă, va atinge puține dintre aceste obiective, dacă nu chiar niciunul.

 

În privința calității, montatorii, beneficiarul și reprezentanții săi trebuie să urmărească în principal următoarele aspecte:

 • Condițiile climatice: etapele de alcătuire a învelitorii se vor desfășura numai în condiții climatice normale (la temperaturi pozitive, fără vânturi puternice sau ploaie); aceasta înseamnă nu doar siguranța montatorilor, ci și calitatea lucrărilor – atenția este diminuată, comportamentul materialelor este diferit, iar aplicările umede, la cald sau adezivii nu sunt conforme cu recomandările producătorilor. 
 • Starea suportului: suprafața pe care se aplică învelitoarea trebuie să corespundă specificațiilor producătorului elementelor de învelitoare și precizărilor din documentația de execuție; suportul (continuu sau discontinuu) trebuie să corespundă datelor admise de documentatia specifică fiecărui tip de învelitoare, referitoare la planeitate, abateri, modalități de rec­tificare etc.
 • Preluarea frontului de lucru: se va verifica existența și calitatea montării tuturor elementelor constructive și anexe la care se racordează învelitoarea, precum și corecta execuție a acestora (elemente de preluare, dirijare și scurgere a apelor meteorice, străpungeri, elemente de fixare, elemente auxiliare de protecție și asigurare etc.).
 • Punerea în operă: execuția învelitorii se va face pe zone și sensuri determinate de direcția vântului dominant, ținându-se seama de pante, de căile de acces, transport și manipularea materialelor, fără afectarea zonelor cu lucrări în curs de execuție sau terminate; se vor lua măsuri ca dotările de lucru (butelii, containere, paleți, mijloace de transport etc.) să nu deterioreze suportul, iar măsurile privind protecția muncii și prevenirea incendiilor vor fi conforme cu normele în domeniu, completate după caz cu măsuri specifice particulare condițiilor locului și tehnologiei de lucru.

 

În privința calității, montatorii, beneficiarul și reprezentanții săi trebuie să urmărească în principal următoarele aspecte:

 • Condițiile climatice: etapele de alcătuire a învelitorii se vor desfășura numai în condiții climatice normale (la temperaturi pozitive, fără vânturi puternice sau ploaie); aceasta înseamnă nu doar siguranța montatorilor, ci și calitatea lucrărilor – atenția este diminuată, comportamentul materialelor este diferit, iar aplicările umede, la cald sau adezivii nu sunt conforme cu recomandările producătorilor. 
 • Starea suportului: suprafața pe care se aplică învelitoarea trebuie să corespundă specificațiilor producătorului elementelor de învelitoare și precizărilor din documentația de execuție; suportul (continuu sau discontinuu) trebuie să corespundă datelor admise de documentația specifică fiecărui tip de învelitoare, referitoare la planeitate, abateri, modalități de rec­tificare etc.
 • Preluarea frontului de lucru: se va verifica existența și calitatea montării tuturor elementelor constructive și anexe la care se racordează învelitoarea, precum și corecta execuție a acestora (elemente de preluare, dirijare și scurgere a apelor meteorice, străpungeri, elemente de fixare, elemente auxiliare de protecție și asigurare etc.).
 • Punerea în operă: execuția învelitorii se va face pe zone și sensuri determinate de direcția vântului dominant, ținându-se seama de pante, de căile de acces, transport și manipularea materialelor, fără afectarea zonelor cu lucrări în curs de execuție sau terminate; se vor lua măsuri ca dotările de lucru (butelii, containere, paleți, mijloace de transport etc.) să nu deterioreze suportul, iar măsurile privind protecția muncii și prevenirea incendiilor vor fi conforme cu normele în domeniu, completate după caz cu măsuri specifice particulare condițiilor locului și tehnologiei de lucru.

 

Verificarea lucrărilor se va asigura prin:

 • Verificări pe parcursul lu­cră­rilor, referitoare la calitatea suportului, calitatea materialelor de învelitoare, poziționarea și fixarea corectă a pieselor de montaj, de trecere, de străpungere și a foilor anticondens (unde este cazul), calitatea execuției pe etape (stadii fizice) de lucru a alcătuirii de învelitoare simple sau termoizolate.
 • Rectificări pe parcursul lu­crărilor: rectificări locale, imediate, acolo unde este cazul, nedepășindu-se etapa respectivă de lucru.
 • Verificarea finală – este o verificare de suprafață, care se va realiza vizual și eventual prin tatonare, ur­mă­rind corectitudinea și calitatea modului de aplicare, fixare, lipire, racordare, acoperire, asigurare și de protecție, a învelitorii; este necesară, de asemenea, verificarea documentelor privind con­troalele (procese verbale) de calitate efectuate pe parcursul desfășurării lucrărilor.

 

După execuție

Exploatarea cuprinde aspectele privind întreținerea, utili­zarea și funcționarea sistemului de învelitoare a acoperișurilor în vederea măririi duratei bunei comportări în timp a construcțiilor. Există mai multe moduri de evaluare a duratei de exploatare:

 • Garanția acordată (durabilitate garantată de către executant și/sau producător) – este practic un sistem obli­gatoriu de evaluare cu referire la materialele utilizate și/sau la alcătuirea învelitorii în ansamblu, în condițiile unei utilizări fără evenimente distructive cauzate de mediu, accidente, vandalizări etc.;
 • Durata de utilizare apreciată: constituie un sistem orientativ de evaluare ce poate fi luat în considerare în funcție de instituția care face aprecierea și/sau prin exemplificări.

Beneficiarii sunt tentați în zilele noastre să ia decizii după campaniile de publicitate, care însă nu oferă nicidecum o garanție; garanția este cea oferită efectiv, cu ștampilă și semnătură, restul... e marketing. Mai este criteriul brandului, al notorietății – se știe că anumiți producători oferă o anumită calitate, verificată în decenii și chiar mai mult decât atât, dar și aici lucrurile trebuie verificate atent, mai ales în contextul discuțiilor aprinse din prezent asupra diferențelor de calitate în funcție de piața căreia se adresează o companie.  Mult mai importante sunt însă măsurile de întreținere recomandate de producători și montatori, cu frecvența ne­cesară, aspecte stipulate în cartea tehnică a construcției (câți proprietari au așa ceva?). De asemenea, condițiile de utilizare și funcționare trebuiesc stabilite prin proiect și menținute pe întreaga durată a exploatării. Urmărirea comportării în timp implică un sistem precis privind veri­fi­carea, utilizarea și într­eți­nerea. De exemplu: verificarea periodică se va realiza minimum o data pe an. La verificările periodice, se va urmări și modul de utilizare a învelitorii în sensul respectării condițiilor-cadru de utilizare stabilite prin temă; nu se vor admite abateri de la pre­vederile inițiale privind utilizarea, și orice intervenții neprevăzute se pot face numai cu acordul proiectantului. De exemplu, se schimbă situația dacă din imobil de locuit facem hotel, sau din pod nelocuit sediu de firmă. Mai trebuie spus că întreținerea învelitorilor este sarcina beneficiarului și constă în măsuri privind utilizarea corectă și în lucrări de întreținere curente.

 

Măsuri de utilizare corectă și întreținere curentă

 • interzicerea oricăror intervenții asupra învelitorii (spargeri, încărcări suplimentare, ancoraje etc.);
 • interzicerea circulației pe suprafețele concepute și realizate ca necirculabile (caz în care, la nevoie, se recomandă prevederea unor căi de acces ocazional, asigurate, adecvate acestui scop;
 • curățirea sezonieră, periodică, a suprafețelor prin înlăturarea depunerilor și vegetațiilor (minim de 2 ori pe an, primăvara și la sfârșitul toamnei), precum și curățirea cu atenție pe timpul iernii a aglomerărilor excesive de zăpadă sau gheață, în special în zonele de colectare și scurgere a apelor pluviale;
 • menținerea în condiții funcționale a elementelor de protecție a învelitorilor (parazăpezi, grătare, tencuieli, șape, șorțuri, copertine etc.);
 • repararea zonelor deteriorate accidental.

 

SINGURA REVISTA DE SPECIALITATE DIN DOMENIU


Vezi arhiva de reviste

150 de ani alaturi de profesionistii in acoperisuri