Ursa

EGGER Roofing Board – placa ergonomică pentru astereală

Mansarde » Structuri | 19 iunie 2017

EGGER Roofing Board – placa ergonomică pentru astereală

ROLUL ASTERELII ÎN CONSTRUCŢIA ŞARPANTEI

Prin multiplele funcţiuni pe care le îndeplineşte, acoperişul joacă unul din rolurile cele mai importante în configuraţia unei construcţii. El trebuie să asigure concomitent: protecţie la intemperii, izolare termică şi fonică, rezistenţă la acţiuni dinamice (vânt, seism) şi statice (zăpadă). De aceea, proiectarea şi execuţia acestuia necesită o atenţie deosebită. Proiectantul trebuie să ţină cont atât de condiţiile climatice specifice zonei în care urmează a fi amplasată construcţia, cât şi de respectarea principiilor elementare de fizică a construcţiilor, în special cele referitoare la difuzia şi convecţia vaporilor de apă.

În ansamblu, acoperişurile de tip şarpantă se bazează pe conlucrarea a trei elemente principale: structura de rezistenţă (compusă din popi, cleşti, cosoroabă, pene şi căpriori), astereala şi învelitoarea. În funcţie de tipul soluţiei alese de proiectant (şarpantă ventilată/neventilată, permeabilă la vapori sau cu difuzie închisă) şi de natura spaţiului interior protejat, acestora li se adaugă o serie de straturi suplimentare, cu rol determinant în asigurarea izolaţiei termice/fonice corespunzătoare sau a protecţiei la umiditate (bariere de vapori, folii anticondens, benzi de etanşare, etc).

Dacă ne referim strict la astereală, trebuie spus că aceasta, în ciuda importanţei, nu este întotdeauna şi obligatorie! Pentru a înţelege acest paradox, va trebui să ne concentrăm atenţia asupra funcţiunilor îndeplinite:

1. suport rigid pentru învelitoare, cu rol în preluarea şi transmiterea directă către căpriori a încărcării din zăpadă (valabil doar în cazul învelitorilor de tip şiţă sau şindrilă bituminoasă)

2. rol de contravântuire = asigură rigidizarea în plan a structurii de rezistenţă, în scopul disipării acţiunilor dinamice (vânt şi seism)

3. contribuie la îmbunătăţirea izolării fonice a spaţiului de la nivelul mansardei, prin atenuarea sunetelor de impact (ploaie, grindină) şi a zgomotului aerian

4. (opţional, în funcţie de materialul utilizat) reprezintă o protecţie suplimentară la infiltraţii de umiditate (condens, ploaie, zăpadă) în interiorul şarpantei În cazul învelitorilor din ţiglă metalică, ceramică sau de ciment, preluarea și transmiterea către căpriori a încărcării din zăpadă se realizează prin intermediul structurii suplimentare formată din şipci şi contraşipci. Prin urmare, la aceste tipuri de învelitori, astereala nu joacă un rol structural, ci doar contribuie la creșterea rigidității de ansamblu a structurii șarpantei, ca element de contravântuire.

 

EGGER ROOFING BOARD – PLACA ERGONOMICĂ PENTRU ASTEREALĂ

Compania EGGER a lansat de curând pe piaţă placa pentru astereală EGGER Roofing – un produs unic, a cărui utilizare face posibilă obţinerea unei planeităţi deosebite (condiţie obligatorie de altfel în cazul învelitorilor din şindrilă bituminoasă). La origine o placă de calitate OSB/3, produsul se individualizează printr-un format de dimensiuni reduse şi o frezare inovatoare a muchiilor. Ambele generează multiple beneficii pentru montator, care se traduc printr-o viteză sporită la montaj, pierderi reduse de material şi, deloc neglijabil, o siguranţă a muncii la punerea în operă mult îmbunătăţită faţă de celelalte produse alternative (cherestea sau placă OSB cu cant drept).

 

 

Formatele disponibile

Greutate totală

2,800 x 600 x 12mm

12,1 kg/placă

2,400 x 600 x 12mm

10,4 kg/placă

2,400 x 600 x 15mm

13 kg/placă

 

Pentru montator, beneficiile greutăţii reduse sunt reprezentate de diminuarea semnificativă a efortului fizic la transportul plăcilor, respectiv faptul că manipularea şi instalarea acestora se poate face de către o singură persoană.

Îmbinarea în plan vertical a plăcilor EGGER Roofing se realizează prin intermediul profilului nut-şi-feder de pe laturile scurte, având rosturi de dilataţie de 2mm încorporate. Pe lângă precizie şi rigiditate sporită, acesta permite şi poziţionarea „în câmp” (între căpriori) a îmbinării, lucru

care în cazul celorlalte tipuri de astereală nu este admis. În atare condiţii, vorbim de o singură debitare pe capetele de rând, deci de un randament net superior la montaj (~30% mai rapid comparativ cu OSB-ul cu cant drept).

Între rânduri adiacente, plăcile se îmbină prin suprapunerea laturilor lungi, prin intermediul profilului tip „falţ în trepte” cu rosturi de dilataţie de 2mm de asemenea încorporate. Această îmbinare „deschisă” permite corectarea micilor abateri de planeitate ale structurii, situaţie

frecvent întâlnită la căpriorii proveniţi din cherestea proaspăt debitată şi nerindeluită.

Uşurinţa cu care plăcile pot culisa una în raport cu cealaltă prin suprapunerea muchiilor lungi se datorează preciziei frezării şi constituie un element de particularitate al produsului. Nu trebuie neglijat nici faptul că, odată îmbinate, plăcile rămân ferm pe poziţie până la fixarea lor definitivă pe căpriori. Avantajul este acela că riscul alunecării – deci, implicit al căderii – acestora de pe acoperiş este complet eliminat, chiar şi în situaţia nedorită a unei rafale de vânt apărute în timpul montajului.

EGGER Roofing Board este din toate punctele de vedere un produs inovator, uşor de transportat şi simplu de montat, ale cărui beneficii se traduc în ultimă instanţă în reducerea costului manoperei de montaj, atât în raport cu cheresteaua, cât şi cu plăcile standard OSB.

 

Mai multe informaţii despre produsul EGGER Roofing Board sunt disponibile pe  www.egger.com la secţiunea produse pentru construcţii.

EGGER oferă soluţii de calitate pentru toate etapele unei construcţii: pardoseli, pereţi, tavan şi acoperiş.

 

EGGER

Str. Austriei 2, 725400

Rădăuți, Suceava

Tel.: +40 737 992 998

info-rau@egger.com

www.egger.ro

150 de ani alaturi de profesionistii in acoperisuri