Ursa

EGGER Roofing Board – placa ergonomică pentru astereală

Mansarde » Structuri | 13 septembrie 2017

 

În decursul acestei veri, Egger a promovat în cadrul unor demonstrații practice noua placă ergonomică pentru astereala acoperișului EGGER Roofing Board, un produs deosebit de avantajos pentru beneficiari, antreprenori și montatorii de acoperișuri. Demonstrațiile, executate de montatori specializați agreați de Egger, s-au desfășurat pe diferite șantiere din Iași, București și Brașov, și au atras numeroși participanți: constructori, furnizori de materiale pentru construcții, arhitecți, reprezentanți ai presei de specialitate, care a putut observa direct cum sunt utilizate și care sunt diferențele față de cheresteaua obișnuită sau față de plăcile OSB standard. 

 

ROLUL ASTERELII ÎN C­ONSTRUCŢIA ŞARPANTEI

Prin multiplele funcţiuni pe care le îndeplineşte, acoperişul joacă unul din rolurile cele mai importante în configuraţia unei construcţii. El trebuie să asigure concomitent: protecţie la intemperii, izolare termică şi fonică, rezistenţă la acţiuni dinamice (vânt, seism) şi statice (zăpadă). De aceea, proiectarea şi execuţia acestuia necesită o atenţie deosebită. Proiectantul trebuie să ţină cont atât de condiţiile climatice specifice zonei în care urmează a fi amplasată construcţia, cât şi de respectarea principiilor elementare de fizică a construcţiilor, în special cele referitoare la difuzia şi convecţia vaporilor de apă.

În ansamblu, acoperişurile de tip şarpantă se bazează pe conlucrarea a trei elemente principale: structura de rezistenţă (compusă din popi, cleşti, cosoroabă, pene şi căpriori), astereala şi învelitoarea. În funcţie de tipul soluţiei alese de proiectant (şarpantă ventilată/neventilată, permeabilă la vapori sau cu difuzie închisă) şi de natura spaţiului interior protejat, acestora li se adaugă o serie de straturi suplimentare, cu rol determinant în asigurarea izolaţiei termice/fonice corespunzătoare sau a protecţiei la umiditate (bariere de vapori, folii anticondens, benzi de etanşare, etc).

Dacă ne referim strict la astereală, trebuie spus că aceasta, în ciuda importanţei, nu este întotdeauna şi obligatorie! Pentru a înţelege acest paradox, va trebui să ne concentrăm atenţia asupra funcţiunilor îndeplinite:

·         suport rigid pentru învelitoare, cu rol în preluarea şi transmiterea directă către căpriori a încărcării din zăpadă (valabil doar în cazul învelitorilor de tip şiţă sau şindrilă bituminoasă);

·         rol de contravântuire - asigură rigidizarea în plan a structurii de rezistenţă, în scopul disipării acţiunilor dinamice (vânt şi seism);

·         contribuie la îmbunătăţirea izolării fonice a spaţiului de la nivelul mansardei, prin atenuarea sunetelor de impact (ploaie, grindină) şi a zgomotului aerian;

·         opţional, în funcţie de materialul utilizat reprezintă o protecţie suplimentară la infiltraţii de umiditate (condens, ploaie, zăpadă) în interiorul şarpantei;

 

În cazul învelitorilor din ţiglă metalică, ceramică sau de ciment, preluarea și transmiterea către căpriori a încărcării din zăpadă se realizează prin intermediul structurii suplimentare formată din şipci şi contraşipci. Prin urmare, la aceste tipuri de învelitori, astereala nu joacă un rol structural, ci doar contribuie la creșterea rigidității de ansamblu a structurii șarpantei, ca element de contravântuire.

 

EGGER ROOFING BOARD – PLACA ERONOMICĂ PENTRU ASTEREALĂ

Compania EGGER a lansat de curând pe piaţă placa pentru astereală EGGER Roofing - un produs unic, a cărui utilizare face posibilă obţinerea unei planeităţi deosebite (condiţie obligatorie de altfel în cazul învelitorilor din şindrilă bituminoasă și nu numai).

La origine fiind o placă de calitate OSB/3, produsul se individualizează printr-un format de dimensiuni reduse şi o frezare inovatoare a muchiilor. Ambele generează multiple beneficii pentru montator, care se traduc printr-o viteză sporită la montaj, pierderi reduse de material şi, deloc neglijabil, o siguranţă a muncii la punerea în operă mult îmbunătăţită faţă de celelalte produse alternative (cherestea sau placă OSB cu cant drept).

Formatele disponibile sunt: 2.800 x 600 x 12mm (greutate totală 12,1 Kg/placă), 2.400 x 600 x 12mm (10,4Kg) şi 2.400 x 600 x 15mm (13Kg). Pentru montator, beneficiile greutăţii reduse sunt reprezentate de  diminuarea semnificativă a efortului fizic la transportul plăcilor, respectiv faptul că manipularea şi instalarea acestora se poate face de către o singură persoană.

Îmbinarea în plan vertical a plăcilor EGGER Roofing se realizează prin intermediul profilului nut-şi-feder de pe laturile scurte, având rosturi de dilataţie de 2 mm încorporate. Pe lângă precizie şi rigiditate sporită, acesta permite şi poziţionarea „în câmp” (între căpriori) a îmbinării, lucru care în cazul celorlalte tipuri de astereală nu este admis. În atare condiţii, vorbim de o singură debitare pe capetele de rând, deci de un randament net superior la montaj (~30% mai rapid comparativ cu OSB-ul cu cant drept). Rigiditatea îmbinărilor este deosebită, astfel încât gretatea montatorilor este susținută fără probleme, inclusiv pe zona de îmbinare.

Între rânduri adiacente, plăcile se îmbină prin suprapunerea laturilor lungi, prin intermediul profilului tip „falţ în trepte” cu rosturi de dilataţie de 2 mm de asemenea încorporate. Această îmbinare „deschisă” permite corectarea micilor abateri de planeitate ale structurii, situaţie frecvent întâlnită la căpriorii proveniţi din cherestea proaspăt debitată şi nerindeluită.

Uşurinţa cu care plăcile pot culisa una în raport cu cealaltă prin suprapunerea muchiilor lungi se datorează fineţii frezării şi constituie un element de particularitate al produsului. Nu trebuie neglijat nici faptul că, odată îmbinate, plăcile rămân ferm pe poziţie până la fixarea lor definitivă pe căpriori. Avantajul este acela că riscul alunecării, deci implicit al căderii acestora de pe acoperiş, este complet eliminat, chiar şi în situaţia nedorită a unei rafale de vânt apărute în timpul montajului.

EGGER Roofing Board este din toate punctele de vedere un produs inovator, uşor de transportat şi simplu de montat, ale cărui beneficii se traduc în ultimă instanţă în reducerea costului manoperei de montaj, atât în raport cu cheresteaua, cât şi cu plăcile standard OSB.   

Mai multe informaţii despre produsul EGGER Roofing Board sunt disponibile pe www.egger.com la secţiunea ”Produse pentru construcţii”.

EGGER oferă soluţii de calitate pentru toate etapele unei construcţii: pardoseli, pereţi, tavan şi acoperiş.

150 de ani alaturi de profesionistii in acoperisuri