Ursa

ULTIMELE STIRI

Novatik NATURA | Ţigle metalice cu acoperire de rocă vulcanică

Fie că vorbim de un cămin nou sau de renovarea unei locuin...

Mehler Texnologies® se alătură Grupului Freudenberg

Textile în Transformare – este ceea ce facem la Mehler T...

Mehler Texnologies® se alatura Grupului Freudenberg

Hueckelhoven, 12 Mai 2020. Textile in Transformare – este ...

Participă și tu la manifestările expoziționale home & deco ale anului 2020

În perioada 2 – 5 aprilie 2020, în cadrul Centrului Expo...

Novatik NATURA – o noua generație de țigle metalice cu acoperire de rocă vulcanică

Compania Novatik lansează un nou produs în gama sistemelor...

BIFE-SIM dezvăluie tendințele 2019/2020 în mobilier și design interior!

BIFE-SIM 2019, târg internațional de mobilă, echipamente ...
Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe (III)

Termoizolatii » Termoizolatii | 25 octombrie 2016

Bloc locuinte reabilitat termic

Se fac de ceva ani buni în România reabilitări termice ale blocurilor de locuințe multietajate, dar nu totdeauna rezultatele sunt cele mai sigure, date fiind materialele puse în operă. Vechile fațade sunt acoperite de decenii cu tencuială mai mult sau mai puțin stabilă, cărămidă aparentă, diverse ornamente care de cele mai multe ori nu își mai au locul în noua estetică conferită de sistemele termoizolante aplicate. Balcoanele, de asemenea, închise în cadrul lucrărilor de termoizolare, devin adevărate provocări pentru inventivitatea (uneori capacitatea de improvizare) a meșterilor. Mulți executanți speră că diblurile vor suplini lipsa unui suport stabil, bine pregătit pentru aplicarea sistemelor termoizolante, ceea ce nu este în regulă deloc. Ferestrele trebuie și ele înlocuite după anumite reguli care țin atât de considerente termotehnice, cât și de logistica de șantier. Iată de ce am considerat că sunt necesare câteva detalii cuprinse în ”Ghidul privind proiectarea și executarea lucrărilor de reabilitare termică a blocurilor de locuințe”, indicativ GP 123 – 2013, un document al exigențelor minime pe care trebuie să le îndeplinească aceste operațiuni. Sunt informații oportune atât pentru meseriașii care nu au aprofundat partea teoretică, dar și pentru beneficiari.    

 

Lucrări pentru pregătirea suprafeţelor suport în cazul zidurilor verticale

Pregătirea pereţilor exteriori pentru aplicarea termosistemului compact necesită respectarea următoarelor reguli:

Suprafaţa suport pentru aplicarea termosistemului compact o constituie partea opacă a pereţilor exteriori ai clădirilor existente executaţi din panouri prefabricate din beton armat, zidărie din blocuri BCA sau cărămizi ceramice; aceşti pereţi fac parte din categoria „suporturi tencuite” care impun pentru termosistem executarea fixării cu dibluri suplimentar faţă de operaţiunea de lipire.

Executantul va efectua lucrările indicate în documentaţia tehnică şi va lua acordurile care se impun în cazul în care pe parcursul lucrărilor constată necesitatea executării şi a altor lucrări de remediere a suportului, atât cantitativ cât şi calitativ.

Operaţiunile pentru remedierea suportului se efectuează manual sau mecanizat după verificarea stării acestuia şi constau în:

·         desfacerea tencuielilor neaderente şi raşchetarea rosturilor de mortar;

·         înlăturarea placajelor din produse ceramice sau alte materiale până la stratul portant, rezistent;

·         îndepărtarea tencuielilor degradate ca urmare a atacurilor biologice (mucegai, muşchi, etc.);

·         spălarea cu jet de apă şi detergenţi adecvaţi a petelor de grăsimi sau a altor substanţe care ar împiedica aderenţa termoizolaţiei pe perete;

·         desprăfuirea suprafeţelor – constă în înlăturarea prin periere manuală sau mecanică a prafului, a eflorescenţelor, a exfolierilor şi a zonelor friabile;

·         rectificarea suprafeţelor prin aplicarea unui strat de tencuială din mortar compatibil pentru nivelarea cu următoarele toleranţe:

 

Distanţe (cm)

100

250

400

Abaterea suprafeţei (mm)

2

3

5

 

Modul de pregătire al suprafeţelor va fi consemnat în Procesul Verbal de lucrări ascunse înainte de începerea aplicării termosistemului şi comportă următoarele verificări făcute pe toată suprafaţa prin sondaje:

·         aderenţa tencuielii pe stratul suport: să nu prezinte tendinţa de desprindere de suport (valoarea forţei de smulgere să fie mai mare de 0,08 N/mm2 );

·         gradul de umiditate şi de absorbţie a apei: conform cerinţelor adezivului sau mortarului adeziv utilizat;

·         duritatea suprafeţei: la lovire să nu sune „a gol”;

·         coeziunea şi lipsa prafului şi a eflorescenţelor:  verificare vizuală şi tactilă.

 

Pregătirea pereţilor exteriori pentru aplicarea sistemului termoizolant cu strat de aer ventilat şi verificarea acestora se efectuează conform prevederilor anterioare, excepţie făcând rectificarea tencuielii pentru care nu se impun condiţiile de planeitate.

 

Pregătirea straturilor suport ale acoperişurilor tip terasă

În funcţie de varianta de soluţie adoptată pentru refacerea termohidroizolaţiei acoperişurilor, stratul suport poate fi:

·         planşeul de beton armat de peste ultimul nivel al blocului de locuinţe, în varianta în care se desface întreaga structură termohidroizolantă existentă;

·         şapa de protecţie a termoizolaţiei în varianta în care se desfac numai straturile hidroizolaţiei;

·         hidroizolaţia existentă (în varianta în care aceasta se consideră că poate deveni suport pentru noua hidroizolaţie).

 

Operaţiunile de pregătire proprii fiecărui tip de suport sunt indicate în reglementările tehnice specifice privind proiectarea şi execuţia lucrărilor de remediere a hidroizolaţiilor bituminoase la acoperişuri de beton.

 

Pregătirea stratului suport la acoperişurile cu şarpantă

La acoperişurile cu pod nelocuibil, suportul termoizolaţiei îl constituie planşeul din beton armat de peste ultimul nivel, planşeu care se va curăţa în vederea aplicării stratului termoizolant, aşa cum este prevăzut în reglementările tehnice specifice, aplicabile, în vigoare, referitoare la amenajarea podurilor neîncălzite sau mansardate, şi/sau  la proiectarea şi execuţia lucrărilor de remediere a hidroizolaţiilor bituminoase la acoperişuri de beton.

În cazul amplasării termoizolaţiei pe intradosul şarpantei, termoizolaţia se va realiza după terminarea lucrărilor specifice, precum cele la structura şarpantei, a asterealei, a etanşeităţii învelitorii existente sau înlocuirea acesteia şi a protecţiei fungicide a elementelor din lemn, aşa cum este prevăzut în reglementările tehnice specifice referitoare la amenajarea podurilor neîncălzite sau mansardate.

 

Pregătirea planşeelor de peste spaţii neîncălzite

Suprafaţa acestor planşee se va curăţa de straturile neaderente (tencuială, zugrăveală, vopsitorii sau praf). Suprafeţele se vor rectifica şi pregăti conform prevederilo anterioare în vederea lipirii şi/sau fixării mecanice a plăcilor termoizolante, a pulverizării spumei de poliuretan sau a aplicării caroiajului de ancorare a plăcilor de ghips carton şi de susţinere a produselor termoizolante (saltele, plăci, etc.).

 

Montarea tâmplăriei (ferestre şi uşi exterioare)

·         Operaţiunile de recondiţionare a tâmplăriei existente sau înlocuirea acesteia cu modele performante, din punct de vedere a protecţiei termice şi a funcţionalităţii, se efectuează înainte de aplicarea termosistemului după operaţiunile de rectificare a suprafeţei suport (partea opacă a pereţilor). La montarea ferestrelor şi uşilor exterioare se vor respecta poziţia, numărul şi distanţele între şuruburile de ancorare indicate de producător.

·         După fixarea tâmplăriei în golul zidăriei şi a glafului interior se va executa umplerea rostului dintre toc şi zidărie cu material termoizolant (bandă izolantă comprimată, chituri siliconice, spumă poliuretanică, etc.) şi protecţia acestuia pe faţa de la interior şi de la exterior.

·         Glaful exterior al ferestrelor se va monta după aplicarea pe faţadă a termoizolaţiei şi a stratului de tencuială armată, inclusiv racordul acestora cu tocul tâmplăriei.

·         După fixarea glafului exterior, pe conturul acestuia se va aplica produsul etanşant (chit) indicat în proiect pentru evitarea infiltraţiei apei din precipitaţii între perete şi izolaţia termică.

·         Montarea şi efectuarea probelor de funcţionare a tâmplăriei se consemnează într-un proces verbal încheiat înainte de începerea lucrărilor de termoizolare a pereţilor.

 

 

Elemente fixate pe fațadă

 

Dacă tot am vorbit de ferestre, este oportun să menționăm și câteva aspecte referitoare la elementele care se pot fixa pe fațadă, obligatorii sau nu, montate înainte sau după reabilitare.

 

Elementele care sunt prevăzute obligatoriu:

·         Elementele de racord perimetrale golurilor: glafuri (şorţuri), profile cornier (colţare) pentru rectiliniaritatea muchiilor, profile lăcrimar;

·         Glafurile (şorţurile) din tablă existente se vor înlocui (indiferent de soluţia aleasă pentru tâmplărie) pentru a acoperi creşterea grosimii pereţilor exteriori ca urmare a aplicării termoizolaţiei;

Documentaţia tehnică va cuprinde:

1. Desfacerea glafurilor actuale;

2. Termoizolarea glafurilor de pe întreg conturul fiecărui gol;

3. Înglobarea în tencuială a profilelor de întărire a muchiilor verticale şi orizontale (la racordul termoizolaţiei pereţilor cu termoizolaţia glafurilor); profilul orizontal de la partea superioară a golului va fi de tip „lăcrimar”, iar pe celelalte trei laturi ale golului profilele vor fi de tip cornier; cu plasă pentru armarea tencuielii;

4. Executarea glafurilor cu lăcrimar racordate la ferestre şi etanşate pe contur cu chit de exterior, pentru protecţia glafurilor orizontale şi împotriva infiltraţiilor apei pluviale între peretele existent şi anvelopa termoizolantă.

 

Elementele opţionale:

1. Grilaje de protecţie antiefracţie (amplasate de regulă la parter, la etajul 1, la ultimul etaj şi la ieşirile pe terasă din casa scării);

2. Unităţile exterioare ale ale instalaţiei de aer condiţionat;

3. Hote exterioare (amplasate sub ferestre) pentru devierea diverselor noxe degajate din apartamentele vecine de la etajele inferioare;

4. Jaluzele, persiane, storuri, obloane cu deschidere pe ax vertical, obloane culisante cu sau fără sistem de înclinare în afară, copertine, acţionate manual, cu sau fără resort de compensare, sau acţionate mecanic cu ajutorul motoarelor electrice, pentru protecţia ferestrelor/uşilor de însorirea directă;

5. Răcitoare (la fereastra de la bucătărie);

6. Jardiniere;

7. Coşuri aferente centralelor termice de apartament sau necesare refacerii sistemului de ventilare generală a bucătăriilor, în situaţia în care acesta a fost obturat total sau parţial în urma modificărilor aduse recompartimentării interioare a locuinţelor;

Având în vedere că aceste elemente se pot monta la distanţă în timp, după încheierea lucrărilor la elementele de anvelopă, pentru realizarea unitară a faţadei unei clădiri este necesar ca proiectul să prevadă condiţiile pentru fixarea acestora fără să fie necesară desfacerea locală sau străpungerea componentei termoizolante după finisarea acesteia şi pe cât este posibil să se fixeze amplasamentul şi accesoriile de montaj ale acestora.

 

 

150 de ani alaturi de profesionistii in acoperisuri