Ursa
Construct Expo 2018

Renovări performante

Termoizolatii » Termoizolatii | 21 octombrie 2014
  • termoizolare pe căpriori
  • etanșeizare perfectă în zona de steașină
  • ”diavolul se ascunde în detalii”
Etanșeizarea este una dintre cerințele de bază în construcția acoperișului, lucru consfințit de mai multe reglementări care au deja anumită vechime. Încă de la normele DIN 4108 din iulie 1952, privitoare la termoizolarea minimă a clădirilor înalte, se indică nu numai valorile particulare privitoare la transferul termic și economisirea energiei, ci și tema etanșeității. Totuși, multe normative abordează tema etanșeității doar în cazul construcțiilor noi, iar soluțiile aplicabile acestora sunt greu de transferat asupra renovării clădirilor existente. Iată de ce se rdică întrebarea: ”Cum se pot realiza detalii conforme normelor în cazul clădirilor vechi și în situația utilizării termoizolației pe căpriori?
În schița 1, conform DIN 4108, partea a 7-a, se prezintă o termoizolație pe căpriori cu un strat etanș pe contur, fără străpungeri în zona de streașină.

Schita unei termoizolatii perimetrale fara strapungeri

Aceasta înseamnă că lungimea căpriorilor nu trece dincolo de peretele exterior, ci aceștia se opresc în dreptul peretelui. Avantajul acestei soluții este că deasupra căpriorilor se poate realiza un strat etanș / barieră de vapori cu ajutorul unei membrane, conduse și lipite etanș peste zidăria exterioară, fără străpungeri. Soluția este aplicabilă și clădirilor vechi, în măsura în care streașina acoperișului sau cornișa nu e prea mare. Există de asemenea posibilitatea plasării de contrașipci deasupra, care se realizează foarte ușor. Avantajul acestei variante este că partea superioară a căpriorilor servește ca suport pentru stratul etanș cu rol de barieră de vapori și pentru straturile ulterioare, fără întreruperi în raport cu zidăria exterioară.
 
Renovari performante acoperisuri - Bauder

Așa cum se vede în această fotografie, dând la o parte izolația etanșă, în zona jgheabului căpriorul este debitat la nivel. Dacă acest detaliu este combinat cu un sistem termoizolant de fațadă, rezultă o izolare continuă și fără întreruperi a acoperișului și fațadei ca un tot unitar.

***
Deseori, este mai greu de abordat zona dintre sageac și fațadă, a cărei neetanșeitate evidentă se poate demonstra în termografia de mai jos. Este perfect vizibilă culoarea deschisă a asterelii din lemn (și mai ales rosturile neetanșe), care înseamnă de fapt pierderile masive de căldură. Din păcate, streașina vizibilă, ieșită în exteriorul fațadei nu permite etanșeizarea riguroasă, deci singura soluție este îndepărtarea asterelii și a căpriorilor din lemn, ceea ce uneori poate fi destul de dificil.
 
Izolare termica

Imaginea aceasta arată impactul efectiv al unei închideri neetanșe în zona de fronton pe timp de iarnă. Curentul de aer cald provenit din interiorul șarpantei, încărcat cu o umiditate mai mare, trece prin neetanșeitățile din zonele de rosturi spre exterior, unde condensează și îngheață pe șipcile din lemn. Prin aceasta, rezultă o deteriorare înceată dar sigură lemnului. Încercarea de reparare a acestor rosturi (cu silicon sau alte materiale de acest gen) nu e de recomandată. Pe de o parte, este foarte dificil din punct de vedere tehnic, deoarece în aceste rosturi înguste nu poate fi inserat suficient silicon, și pe de alta, chiar dacă se realizează, scândurile sunt în continuare expuse la umiditate și vor înregistra variații dimensionale.
 
Imbinare acoperis - termoizolatie 

A construi etanș este prin urmare nu doar o obligație, ci și un avantaj. Prin acest stil de a construi, sunt evitate pierderile de căldură, curentul ce poate apărea sau deteriorările clădirii, iar în plus se îmbunătățește vizibil și confortul locatarilor, inclusiv fonoizolarea. Chiar dacă pe moment costurile sunt mai ridicate, pe termen lung merită investiția, deoarece prețurile mereu în creștere ale energiei și costurile semnificative de remediere ale unei deteriorări constructive trebuie avute permanent în vedere.

Detaliu termoizolatie pe capriori aplicata pe scaun de zidarie

Cu o experiență de peste 150 de ani, de când a produs primele materiale pentru acoperiș pe bază de carton asfaltat, Bauder desfășoară permanent o muncă de pionierat, oferind în prezent o gamă largă de membrane bituminoase pentru acoperișuri înclinate sau tip terasă. De asemenea, ca primul producător care a dezvoltat acest sistem revoluționar şi l-a adus pe piaţă, Bauder oferă sisteme complete de termoizolaţie pe căpriori, tehnologie considerată, fără îndoială, cea mai eficientă metodă pentru acoperişul tip şarpantă. La baza acestui sistem termoizolant se află spuma poliuretanică dură, domeniu în care Bauder este considerat adevăratul reper de calitate și profesionalism.


150 de ani alaturi de profesionistii in acoperisuri