Ursa

ULTIMELE STIRI

Câștigătorii celei de-a treia ediții regionale Bringing Light to Life 2020 Architectural

Pe 25 martie 2020, în cadrul unei ceremonii online, VELUX a...

Novatik NATURA | Ţigle metalice cu acoperire de rocă vulcanică

Fie că vorbim de un cămin nou sau de renovarea unei locuin...

Mehler Texnologies® se alătură Grupului Freudenberg

Textile în Transformare – este ceea ce facem la Mehler T...

Mehler Texnologies® se alatura Grupului Freudenberg

Hueckelhoven, 12 Mai 2020. Textile in Transformare – este ...

Participă și tu la manifestările expoziționale home & deco ale anului 2020

În perioada 2 – 5 aprilie 2020, în cadrul Centrului Expo...

Novatik NATURA – o noua generație de țigle metalice cu acoperire de rocă vulcanică

Compania Novatik lansează un nou produs în gama sistemelor...

BIFE-SIM dezvăluie tendințele 2019/2020 în mobilier și design interior!

BIFE-SIM 2019, târg internațional de mobilă, echipamente ...
Reguli pentru învelitorile din lemn, stuf și paie

Invelitori » Acesorii | 13 septembrie 2017

 

Utilizate timp de milenii, învelitorile din lemn, stuf și paie sunt încă întâlnite la clădirile de mici dimensiuni din epoca noastră, fie că sunt vechi sau nou construite. Curentul Eco a dat un nou impuls acestora, făcându-se eforturi serioase (inclusiv financiare) de păstrare a tradiției, a modului de execuție, după metode străvechi. Totuși, în ciuda unor aparențe, execuția lor nu este lăsată la voia întâmplării; pentru eficiență și pentru siguranța utilizatorilor, domeniul este reglementat între anumite limite, ceea ce obligă pe montatori să respecte o serie de norme. Considerăm că este necesar să le trecem în revistă, selectându-le din normativul NP 069 -2014, pentru a ști care pot fi așteptările de la aceste învelitori, care sunt exigențele cerute montatorilor, care sunt standardele de calitate necesare pentru a obține și confort, rezistență, siguranță, dincolo de aspectul lor rustic, pitoresc. Nu în ultimul rând, poate este de folos puțină lumină în definirea termenilor, care deseori sunt confundați, respectiv să înțelegem în ce se materializează costurile unei asemenea lucrări, dacă este realizată conform normativelor. 

 

Învelitorile din materiale celulozice (lemn, stuf, paie) cu caracter local, manufacturier sunt utilizate în general la construcții care respectă specificul tradițional al zonei, pentru o serie de categorii funcționale de clădiri: locuințe individuale, clădiri de agrement (turistice, agroturistice), clădiri agricole, clădiri de producție locale (pescării, artizanat, mică producție). Învelitorile din materiale celulozice pot fi concepute de asemenea la acoperișurile clădirilor noi, pentru redarea specificului local, numai ca impresie vizual-estetică, fiind prevăzute peste învelitorile moderne de tip continuu sau semicontinuu; în acest caz, învelitoarea va avea un rol predominant estetic, specific zonei.

 

Elemente plane din lemn: șiță, șindrilă, draniță etc.

Elementele plane din lemn sunt învelitori de tip discontinuu, care se produc manufacturat, pe plan local, în special în zonele de deal și munte, din lemn de rășinoase sau fag.

 

Caracteristicile elementelor tip șiță și șindrilă (specifice României):

·         Șița este similară ca format general cu șindrila, având terminația inferioară dreaptă mai subțire și mai îngustă decât a șindrilei;

·         Șindrila poate avea terminația inferioară dreaptă, în unghi, semirotundă sau dreaptă, cu marginile concave, în funcție de tradiția zonei geografice de situare; șindrilele au marginile longitudinale crestate în lambă și uluc sau drepte (la montaj în imitație de lambă și uluc);

·         Dimensiunile uzuale ale elementelor celulozice tip șiță sunt:

-          Lungime de 30 cm, 35 cm, 40 cm, 50 cm sau 60 cm;

-          Lățimea între 7 cm și 14 cm;

-          Grosimea de 5 mm ÷ 7 mm;

·         Dimensiunile uzuale ale elementelor celulozice tip șindrilă:

-          Lungimea de 35 cm, 40 cm sau 50 cm;

-          Lățimea între 5 cm și 13 cm;

-          Grosimea marginii cu lambă este de cca.3 mm, iar a marginii cu uluc este de cca.15 mm, cu adâncimea ulucului de minim 10 mm.

 

Alte tipuri de elemente pentru învelitori din lemn:

·         Scândura cu uluc pentru învelitori:

-          lungimea este în general cea a versantului acoperișului;

-          lățimea de la 15 cm la 22 cm;

-          grosimea de 19 mm, 22 mm și 25 mm;

·         Șindrila finlandeză: asemănătoare șindrilei, dar mai lungă;

·         Plăcuță din lemn (sau șindrilă lungă): asemănătoare șindrilei, dar mai lată;

·         Draniță: asemănătoare șiței, dar cu lungime și lățime redusă: L=100÷120 mm; l = 9÷13 mm.

 

Toate aceste elemente plane din lemn trebuie să îndeplinească o serie de cerințe calitative:

·         să fie debitate din lemn uscat, să nu prezinte crăpături și/sau noduri;

·         elementele plane din lemn vor fi sortate dimensional, astfel ca pe un versant de acoperiș toate să aibă aceleași dimensiuni, cu abateri dimensionale de maxim 5%;

·         vor fi tratate biocid și ignifug în soluții care să nu modifice semnificativ aspectul natural.

 

 

Învelitorile cu snopi din paie sau stuf

Acestea sunt de asemenea învelitori de tip discontinuu.

·         Paiele utilizate pentru învelitori sunt din secară (cele mai bune), grâu și ovăz, fiind paie scurte de 50÷60 cm sau mai lungi de 80÷100 cm.

·         Stuful utilizat pentru învelitori are lungimea cuprinsă între 1,20 m și 1,50 m (după tăierea spicului).

 

Sunt menționate în normative și învelitorile din argilă cu paie sau cu stuf, precum și din nuiele. Acestea sunt învelitori de tip semidiscontinuu, realizate prin suprapunerea snopilor din paie sau stuf înglobate și lipite cu mortar din argilă grasă sau din panouri din nuiele împletite, impregnate cu argilă, toate acoperite cu un strat de aproximativ 15 cm de mortar de argilă grasă, în unul sau mai multe straturi. Menționăm că argila grasă este un tip de argilă cu conținut mic de nisip și praf, cu o plasticitate mare și permeabilitate redusă.

 

Cerințe calitative ale învelitorilor cu snopi din paie de stuf:

-          La confecționarea snopilor se vor utiliza paie sau stuf uscate, cu spargeri minime ale tulpinii (în special la stuf);

-          Snopii vor fi egali ca lungime și diametru al bazei;

-          Snopii din paie sau stuf vor fi confecționați numai din paie sau tulpini de stuf, fără amestec cu alte vegetale (buruieni, frunze, spice etc.);

-          Snopii din paie sau stuf vor fi tratați biocid și ignifug în soluții care să nu modifice semnificativ aspectul natural.

 

Configurația acoperișului și relația cu învelitoarea

·         Acoperișurile trebuie concepute în formate cât mai simple - cu doi sau patru versanți, versanți plani sau curbi, eventual cu ruperi de pantă nu foarte complexe. Coamele secundare realizate din elemente plane din lemn vor fi rotunjite, iar coama principală se va realiza cu depășirea elementelor (peste linia de coamă), cu fața văzută (ce depășește coama) orientată spre direcția vânturilor dominante. Este vorba aici de un detaliu tehnic care optimizează aerodinamica acoperișului și împiedică pătrunderea apei sub învelitoare în timpul vânturilor puternice.

·         Doliile dintre versanți, realizate din elemente plane din lemn, pot fi rotunjite sau nu, dar se recomandă a fi etanșeizate suplimentar cu elemente de tinichigerie sau cu membrane hidroizolante.

·         Coamele realizate cu snopi din paie sau stuf vor fi rotunjite, iar în cazuri justificate se vor prevedea dolii în pantă, cu măsurile suplimentare menționate mai sus.

·         Elementele de străpungere vor fi etanșeizate cu elemente de tinichigerie și/sau cu membrane hidroizolante. Pentru elementele de străpungere calde (coșuri de fum, evacuări de aburi etc.), se vor prevedea măsuri speciale de izolare impotriva incendiilor – sistemele profesionale dispun de asemenea elemente din materiale speciale.

·         Suportul învelitorii va fi realizat din șipci, prăjini cioplite sau lăturoaie cu distanța interax, în funcție de lungimea elementelor, de minim 15 cm și maxim 25 cm. Pentru snopi, paie sau stuf, suportul învelitorilor va fi realizat din prăjini cioplite sau lăturoaie cu distanța interax de minim 20 cm și maxim 30 cm (modulate în funcție de lungimea snopilor).

·         Dată fiind etanșeitatea scăzută, învelitorile celulozice pot fi considerate învelitori ventilate. Pentru o construcție la standarde moderne, ele trebuie prevăzute cu folie substrat (anticondens sau hidroizolantă), montată pe căpriori, sub riglajul suport al învelitorii. De asemenea, dacă este vorba despre acoperișuri peste încăperi locuite, condiționate termic (încălzite sau răcite, în funcție de destinația spațiului), se impune termoizolarea suplimentară între sau sub căpriorii de susținere. Un caz particular este învelitoarea cu snopi din paie sau stuf, care are de regulă un efect termoizolant important. Aici, în funcție de necesitate, se poate prevedea și o structură termoizolantă peste o barieră contra vaporilor, iar, dacă nu este nevoie izolare termică, este suficientă bariera contra vaporilor (folie substrat hidroizolantă) amplasată sub învelitoarea propriu-zisă.

 

 

Panta acoperișului

În cazul învelitorilor din lemn, panta depinde de zona climatică și exigențele beneficiarului, deci în consecință de numărul de straturi de șiță sau șindrilă:

-          Când șița sau șindrila are două straturi, panta minimă este de 60% (uzual 70% ÷ 180%), maxim până la verticală;

-          Când șița are 3 ÷ 5 straturi, panta minimă poate fi de 50% (uzual 60% ÷ 110%), pană la verticală.

 

Suprapunerea longitudinală pentru învelitorile din șiță sau șindrilă (dreaptă, cu lambă și uluc și

finlandeză) este de minim ½ din lungimea elementului; un element de invelitoare sprijină în trei puncte pe elementele suport.

Suprapunerea transversală pentru șiță sau șindrilă dreaptă poate fi:

-          1/4 pentru un rând de elemente – admisă pentru acoperirea spațiilor deschise, cu etanșeitate redusă )la șoproane, de pildă)

-          1/2 pentru două rânduri de elemente – admisă pentru acoperirea spațiilor închise, semiînchise sau deschise, cu etanșeitate medie (de exemplu spații necondiționate termic pentru depozitare sau de lucru, poduri cu planșeu termoizolat);

-          1/3 pentru trei rânduri de elemente – admise pentru acoperirea spațiilor închise, condiționate termic.

Suprapunerea transversală pentru șindrilă cu lambă și uluc se face cu adâncimea în uluc de minim 20 mm pentru învelitorile într-un rand și de minim 15 mm pentru invelitorile în două rânduri.

 

În cazul învelitorilor cu snopi de paie sau stuf, panta va fi:

-          La  snopi din paie sau stuf: minim 100%, maxim 200%; se permit pante mai mari, până la verticală, cu lungimi de maxim 3.0 m, cu prevederea minimă a unui rând suplimentar de snopi și cu asigurarea etanșeității capetelor superioare ale snopilor;

-          La snopi din paie sau stuf cu argilă: minim 85%, maxim 100%;

Pantele pot fi micșorate, față de cele indicate, în cazul în care se prevede un substrat hidroizolant pe astereală, cu sistem dublu de șipci. Suprapunerea snopilor va fi de minim 2/3 din lungime, iar snopii se leagă pe astereală la partea superioară și la minim 1/2 din lungime (recomandabil la 1/3 din lungime).

150 de ani alaturi de profesionistii in acoperisuri